หนังสือเวียนวันนี้


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 3 ของรายการทั้งหมด 3 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0404/706808 มิถุนายน 2566ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนมาก
กท 0404/6908
06 มิถุนายน 2566ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 128
08 มิถุนายน 2566แจ้งงดการสัญจรและจอดรถราชการบริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร