กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 2292 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 1309/322928 มิถุนายน 2565แนวทางปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ บำเหน็จปกติ บำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ และกรณีลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนของกรุงเทพมหานคร ถึงแก่ความตายกองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง
82กท 0501/124004 กรกฎาคม 2565ขอแจ้งกำหนดการทำความสะอาดห้องนพรัตน์ และการบริการป้องกันและฉีดปลวกสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
83ด่วนที่สุด
กท 0708/ว. 133
27 มิถุนายน 2565มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการแพร่ระบาดกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
84ด่วนที่สุด
กท 0602/7044
29 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 (สคส.4)สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
85ด่วนที่สุด
กท 1104/3429
28 มิถุนายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง Green & Low-Carbon City Development จากสาธารณรัฐประชาชนจีนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
86ด่วนที่สุด
กท 0403/ว64
29 มิถุนายน 2565การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
87กท 0405/423330 มิถุนายน 2565การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดิและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
88กท 0408/286723 มิถุนายน 2565ขอความร่วมมือส่งรายละเอียดกิจกรรมประจำเดือนสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
89กท 0304/126829 มิถุนายน 2565ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
90กท 0410/64930 มิถุนายน 2565การโอนพัสดุ จำนวน 3 รายการสำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366