กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 2461 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11กท 0403/ว 11016 กันยายน 2565ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12กท 0403/ว 11626 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
13กท 0501/190026 กันยายน 2565บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
14กท 0403/ว 11726 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15กท 0403/ว 11826 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16ด่วนที่สุด
กท 0403/1893
21 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17กท 0501/189026 กันยายน 2565บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
18กท 1307/403718 สิงหาคม 2565แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
19กท 0501/188123 กันยายน 2565ดำเนินการจัดทำคาดดารณ์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
20กท 0501/187823 กันยายน 2565มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล