กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ที่ 2567-03607 มีนาคม 2567ขอเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอคู่มือข้อมูลเมือง (City Data Handbook) และคู่มือ (City Data Platform Handbook) โครงการยกระดับเมืองอัจฉริยะ และเมืองน่าอยู่ผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองนโยบาย และกลไกการทำงานระดับพื้นที่ กรณีศึกษาคลองผดุงกรุงเกษมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
42กท 0501/042311 มีนาคม 2567มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
43กท 0303/154404 มีนาคม 2567โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต หลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 39
08 มีนาคม 2567ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
45กท 0501/41208 มีนาคม 2567ขอความร่วมมือวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อประกอบการทดลองปฏิบัติงาน Work from Anywhere (WFA)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
46ด่วน
กท 1102/2231
05 มีนาคม 2567ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนมีนาคม 2567กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
47คค 0727.4/174027 กุมภาพันธ์ 2567การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
48กท 0403/ว 3605 มีนาคม 2567ชื่อพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49ด่วนที่สุด
กท 1503/627
05 มีนาคม 2567ขอส่งไฟล์บันทึกการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำนักงานการพัฒนาชุมชน
สำนักพัฒนาสังคม
50ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 35
05 มีนาคม 2567ขอเชิญร่วมรับฟังการแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366