หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 1080 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0303/5333
09 พฤศจิกายน 2566หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่1-8กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 0501/2536
09 พฤศจิกายน 2566ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
93ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 231
06 พฤศจิกายน 2566ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบทอดผ้าป่าหางกฐิน ณ วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94ด่วนที่สุด
กท 0303/5107
01 พฤศจิกายน 2566ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 7 (CP7)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
95ด่วนที่สุด
กท 0303/5012
30 ตุลาคม 2566ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Performance Auditกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
96ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 219
27 ตุลาคม 2566รายงานการประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2566สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97ด่วนที่สุด
กท 0303/4990
27 ตุลาคม 2566ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(Asian Productivity organization-APO)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
98ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 218
26 ตุลาคม 2566พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2566สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
99ด่วนที่สุด
กท 0200/7421
24 ตุลาคม 2566ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2566สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
100ด่วนที่สุด
กท 1207/2883
24 ตุลาคม 2566เตรียมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว