รายละเอียดหนังสือ กท 0200/5030


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/5030
ลงวันที่
06 กันยายน 2565
เรื่อง
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ