รายละเอียดหนังสือ กท 0200/5555


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/5555
ลงวันที่
22 กันยายน 2565
เรื่อง
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม.สัญจร" ครั้งที่ 9 เขตบางเขน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ