รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1417


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1417
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Housing for Sustainable Habitat - Policy, Planning, Design and Construction Technologies
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ