ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1851


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1851
ลงวันที่
09 กันยายน 2565
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด