รายละเอียดหนังสือ กท 0303/1766


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1766
ลงวันที่
02 กันยายน 2565
เรื่อง
สรุปการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสร้างเมือง"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ