ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/1742


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/1742
ลงวันที่
25 มิถุนายน 2564
เรื่อง
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด