รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3590


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3590
ลงวันที่
20 กันยายน 2565
เรื่อง
หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ