ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3648


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3648
ลงวันที่
22 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา Young Leaders' Program (YLP) ปีการศึกษา 2566 - 2567
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด