รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 106


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 106
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ