รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 113


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 113
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ