รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 127


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 127
ลงวันที่
31 สิงหาคม 2564
เรื่อง
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ