รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 155


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 155
ลงวันที่
29 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ