ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 164


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 164
ลงวันที่
12 ตุลาคม 2563
เรื่อง
รายงานผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด