รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 169


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 169
ลงวันที่
19 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ