รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 956


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 956
ลงวันที่
06 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกรมการขนส่งทางบก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ