รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว112


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว112
ลงวันที่
21 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ