รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว197


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว197
ลงวันที่
24 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ