ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/3372


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/3372
ลงวันที่
24 มิถุนายน 2565
เรื่อง
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าด้านถนนดินสอ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด