รายละเอียดหนังสือ กท 0404/7651


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/7651
ลงวันที่
02 กันยายน 2564
เรื่อง
ย้ายข้าราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ