รายละเอียดหนังสือ กท 0406/1496


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/1496
ลงวันที่
29 มีนาคม 2567
เรื่อง
ขอส่งคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ