รายละเอียดหนังสือ กท 0408/6337


ต้นเรื่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0408/6337
ลงวันที่
13 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอส่งหนังสือบรมราชาภิเษก ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ