รายละเอียดหนังสือ กท 0408/6363


ต้นเรื่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0408/6363
ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ ถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ