รายละเอียดหนังสือ กท 0410/1031


ต้นเรื่อง
สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0410/1031
ลงวันที่
07 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรายการ "Inter Talks รอบรู้ รอบโลก"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ