ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1102/1318


ต้นเรื่อง
กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1102/1318
ลงวันที่
09 มีนาคม 2566
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด