รายละเอียดหนังสือ กท 1102/1623


ต้นเรื่อง
กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1102/1623
ลงวันที่
21 มีนาคม 2566
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนมีนาคม 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ