รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1102/4280


ต้นเรื่อง
กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1102/4280
ลงวันที่
17 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนกันยายน 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ