ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1104/3105


ต้นเรื่อง
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1104/3105
ลงวันที่
13 มิถุนายน 2565
เรื่อง
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด