ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1207/2451


ต้นเรื่อง
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1207/2451
ลงวันที่
30 ตุลาคม 2563
เรื่อง
เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด