รายละเอียดหนังสือ กท 1207/2896


ต้นเรื่อง
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1207/2896
ลงวันที่
25 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอยกเลิกงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวัดขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ