รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1207/8046


ต้นเรื่อง
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1207/8046
ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ