รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1303/575


ต้นเรื่อง
กองการเงิน สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1303/575
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ