รายละเอียดหนังสือ กท 1307/4376


ต้นเรื่อง
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1307/4376
ลงวันที่
02 กันยายน 2565
เรื่อง
สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ