รายละเอียดหนังสือ กท 1307/4489


ต้นเรื่อง
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1307/4489
ลงวันที่
06 กันยายน 2565
เรื่อง
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ