ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1803/1065


ต้นเรื่อง
สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่หนังสือ
กท 1803/1065
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด