สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 399 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 106
21 กรกฎาคม 2563การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42กท 1305/354517 กรกฎาคม 2563บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
43ด่วนที่สุด
กท 0501/1381
21 กรกฎาคม 2563การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
44ด่วนที่สุด
กท 1902/468
13 กรกฎาคม 2563การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
45ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 105
20 กรกฎาคม 2563พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 0401/2393
17 กรกฎาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
47กท 1304/64217 กรกฎาคม 2563แจ้งการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่ายกองบัญชี
สำนักการคลัง
48กท 0406/390117 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49กท 0301/123417 กรกฎาคม 2563ผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษากองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
50กท 0702/542209 กรกฎาคม 2563ส่งวารสารสุขภาพสำนักอนามัยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366