หนังสือเวียนเมื่อวาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 4 ของรายการทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0401/175017 พฤษภาคม 2565ประชาสัมพันธ์โครงการ BMA TDI Channel ; Learning Anytime Anywhere ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2กท 0405/297518 พฤษภาคม 2565การประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 1303/238417 พฤษภาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"กองการเงิน
สำนักการคลัง
4ด่วนมาก
กท 0901/1116
17 พฤษภาคม 2565บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการโยธา