กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 2990 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0403/ว 7020 มีนาคม 2566ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2กท 0403/ว 7120 มีนาคม 2566แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 0501/064421 มีนาคม 2566ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4กท 0501/064521 มีนาคม 2566ขอประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบ SED - Learningสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5กท 0501/63520 มีนาคม 2566ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสภาวิศวกรสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6กท 0403/ว 6920 มีนาคม 2566สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0501/63617 มีนาคม 2566ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตสวนหลวงสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8กท 0901/17 มีนาคม 2566ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการโยธาสำนักงานเลขานุการ
สำนักการโยธา
9กท 1102/162320 มีนาคม 2566ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนมีนาคม 2566กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
10กท 1305/153817 มีนาคม 2566บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง