กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 4010 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0406/149628 มีนาคม 2567ขอส่งคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0200/ว 2
26 มีนาคม 2567แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0200/1982
26 มีนาคม 2567ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
4กท 0403/ว 4822 มีนาคม 2567การติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5กท 0611/404622 มีนาคม 2567ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยวิกฤตและห้องผ่าตัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักการแพทย์
6ด่วนที่สุด
กท 0305/2060
26 มีนาคม 2567การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7กท 4301/111825 มีนาคม 2567มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8กท 0910/78518 มีนาคม 2567แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ราคาต่อหน่วยตามแบบมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565สำนักงานวิศวกรรมทาง
สำนักการโยธา
9ด่วนมาก
กท 0307/ว 60
19 มีนาคม 2567ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0302/1941
19 มีนาคม 2567การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร