หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 75 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0401/839
07 มีนาคม 2566การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 29สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนมาก
กท 0401/674
16 กุมภาพันธ์ 2566การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 29สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 0401/567
09 กุมภาพันธ์ 2566การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนมาก
กท 0404/13528
27 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนมาก
กท 0404/13322
26 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 0404/13205
21 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนมาก
กท 0404/12525
07 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0302/2491
28 พฤศจิกายน 2565ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Realizing the Right to Adequate Housing in the Context of Habitat III New Urban Agenda - Policies, Planning and Pratices"กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
กท 0404/12010
24 พฤศจิกายน 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 0306/2394
11 พฤศจิกายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร