หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 28 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 1505/748
24 มีนาคม 2564การจ้างงานคนพิการสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
2ด่วนมาก
กท 0404/2697
26 มีนาคม 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท  0404/2655
25 มีนาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 733/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2564กองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนมาก
กท 0408/722
08 กุมภาพันธ์ 2564ขอให้แก้ไขรายชื่อผู้บริหารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการ กทม. ประจำปี 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนมาก
กท 0404/782
26 มกราคม 2564รับสมัครเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 1803/657
03 ธันวาคม 2563การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7ด่วนมาก
กท 0404/11477
27 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0302/1944
18 พฤศจิกายน 2563ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Ending TB in the Era of Universal Health Coverage toward Sustainable Development Goalsกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
กท 0404/11235
17 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 0401/3616
27 ตุลาคม 2563หลักสูตรการสัมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366