หนังสือเวียน ระดับ "ด่วน"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 1 ของรายการทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วน
กท 1803/806
25 พฤษภาคม 2563การประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย