กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 2441 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91กท 0501/167731 สิงหาคม 2565แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
92ด่วนที่สุด
กท 0302/1776
31 สิงหาคม 2565ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย "Special Training Programme for Yoga Trainners"กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 213
24 สิงหาคม 2565ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
94กท 1307/ว 21526 สิงหาคม 2565กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
95กท 0403/ว 9331 สิงหาคม 2565ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 0403/ว 9231 สิงหาคม 2565แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97กท 0403/ว 9131 สิงหาคม 2565แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98กท 0403/ว 9031 สิงหาคม 2565ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
99กท 0403/ว 8931 สิงหาคม 2565ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100กท 0403/ว 8831 สิงหาคม 2565ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร