ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0307/ว 60


ต้นเรื่อง
กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0307/ว 60
ลงวันที่
25 มีนาคม 2567
เรื่อง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก