รายละเอียดหนังสือ กท 0401/1259


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/1259
ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ