รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 141


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 141
ลงวันที่
21 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ