รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 29


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 29
ลงวันที่
01 มีนาคม 2567
เรื่อง
ขอความร่วมมือหน่วยงาน / ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ