ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 30


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 30
ลงวันที่
01 มีนาคม 2567
เรื่อง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมครบรอบ 49 ปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด